Stemtherapie doelen

voor transgender en non binaire personen

Gezonde en flexibele stem

Het ontwikkelen en behouden van een gezonde, natuurlijke stem vereist focus en zorg. Je moet een goede kennis hebben van de anatomie en fysiologie van de stem, evenals van belangrijke factoren om de stem gezond te houden: voldoende hydratatie, relaxatie van spierspanning en gezond gebruik van het steminstrument.

Hoe hoog of hoe laag is jouw stem? Of hoe neutraal?

Toonhoogte of frequentie verwijst naar hoe hoog of laag iemand spreekt. Dit wordt bepaald door hoe snel de stemplooien trillen. Een gemiddelde vrouw spreekt gemiddeld tussen ongeveer 165Hz-220Hz, terwijl een gemiddelde man gemiddeld tussen ongeveer 90Hz-130Hz spreekt. Een stem die kan worden geïdentificeerd als gender ambigue als het over het algemeen in de buurt van 165Hz gemeten wordt. Hoewel de toonhoogte de eerste auditieve factor is voor genderperceptie, is het niet de enige factor. Het hebben van een hogere of lagere stem verandert niet noodzakelijkerwijs de perceptie van een ander geslacht. De factor resonantie daarentegen heeft veel meer impact op de genderperceptie van de luisteraar.

Intonatie

Het stijgen en dalen van de stem in een gesprek draagt ook bij tot de genderperceptie van de luisteraar. Hoewel de variabiliteit binnen en tussen de genders even groot is, heeft de vrouwenstem over het algemeen een grotere amplitude van verandering (verschuiving) dan de mannenstem, die over het algemeen platter is. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat vrouwen vaker fluctueren dan mannen, maar de stijl van fluctuaties is anders. Zo daalt een man meer op het einde van een zin, een vrouw gaat eerder naar omhoog. Het is ook zo dat een vrouw veel meer toonhoogteshifts in haar spraak heeft, zowel hoog als laag.

Resonantie (Timbre)

Resonantie kan worden omschreven het timbre en de plaatsing van de klank. Het is het resultaat van verschillende harmonischen die samenvloeien en beïnvloed worden door verschillende texturen, oppervlakken en maten, ademsteun en articulatiespanning. Twee verschillende gitaren kunnen verschillend klinken omdat ze een iets andere grootte hebben, van verschillend hout zijn gemaakt, het klankgat een andere grootte heeft, of de manier waarop een snaar wordt getokkeld of getokkeld. Dat geldt ook voor de menselijke stem - die wordt bespeeld in een luchtholte (mondholte/neusholte/keelholte) van verschillende grootte, vorm en textuur. Over het algemeen heeft de vrouwenstem een meer naar voren gerichte toon, terwijl de mannenstem meer richting de borstkas of de keel geprojecteerd wordt. Licht en donker zijn andere woorden die gebruikt kunnen worden bij het verschil in timbre. Resonantie, samen met stemkwaliteit, is een van de aspecten van de stem die een luisteraar helpen om iemands gender te herkennen.

Non verbale communicatie

Technieken om de kuchen, hoesten, lachen, niezen in een klank dat de genderidentiteit weerspiegelt.

Verbale en non-verbale communicatie

Vrouwen en mannen drukken zich op verschillende manieren uit. De maatschappij evolueert echter langzaam naar een grotere non-conformiteit en een minder binaire perceptie van communicatie. Semantiek moet worden onderzocht vanuit een individueel, gender- en cultureel standpunt.

We evolueren naar minder genderstereotypen, maar mensen blijven bepaalde non-verbale communicatie associëren met het ene of het andere geslacht. Werken aan beweging, houding, gebaren, oogcontact, persoonlijke ruimte en aanraking kan iemand helpen zich meer afgestemd te voelen op de genderidentiteit. Het is belangrijk, zoals met alle aspecten van communicatie, om een non-verbale communicatietaal te leren die niet alleen past bij de genderidentiteit, maar ook bij de context en vooral eigen persoonlijkheid.

Bron:

Voice and Communication Therapy for the Transgender/Transsexual Client: A Comprehensive Clinical Guide by Richard K. Adler, Sandy Hirsch, Michelle Mordaunt (2012) 

nl_BENederlands (België)