Combinatie stemtherapie en stemchirurgie

Stem vervrouwelijkende chirurgie past enkel de toonhoogte aan. Volgens Leung et al. (2018) bepaalt de toonhoogte slechts 41.6% van de variatie in genderperceptie. Dus als we enkel iets aan de toonhoogte zouden veranderen, zou het niet voldoende zijn om gepercipieerd te worden zoals men wil. Dit is waarom stemtherapie ten zeerste is aangewezen.

How to find your voice

1

Stemonderzoek

Analyse van de stemopnames

Akoestische metingen

Jouw verwachtingen van je stem

Stemgebruik in het dagelijks leven

Een therapieplan opstellen met je stemdoelen

2

Stemtherapie

Tweewekelijkse stemtraining voor flexibiliteit en gezondheid van de stem 

Je stemdoelen trainen met focus op resonantie, toonhoogte, articulatie, intonatie en non-verbale communicatie.

Aangezien we je stem prima kunnen trainen zonder een chirurgische ingreep, kunnen we ook de volledige stemtraining doen en kan je achteraf beslissen of je de stemoperatie nog wenst/nodig hebt.

3

Stemchirurgie

De stemplooien verkorten

Massa van de stemplooien reduceren

4

Post operatieve stemtherapie

Stem herstel

Flexibiliteit van de stem

Bevorderen van de stemplooisluiting

Verbeteren van de mucosale golf

Zangoefeningen

Stemvervrouwelijking met focus op resonantie, articulatie, intonatie, non-verbale communicatie

(een minimum van 5-10 sessies zijn aangewezen na de chirurgie)

Dr. Remacle & Katrien in CHL Luxembourg in 2016
nl_BENederlands (België)